Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (Keo tai tượng; Năm trồng: 2005) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 15/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên tài sản, số lượng, vị trí của tài sản đấu giá, nơi có tài sản, người có tài sản đấu giá và giấy tờ kèm theo tài sản:

          a. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ với đặc điểm như sau:

  • Địa chỉ khai thác: Gồm 08 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
  • Diện tích khai thác: 24,07ha.
  • Loài cây khai thác: Keo tai tượng.
  • Năm trồng: 2005.
  • Nguồn vốn đầu tư: Từ vốn ngân sách của Chương trình Phần Lan tài trợ và vốn tự có của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ, vốn của Công ty Cổ phần 1-5.

b. Nơi có tài sản đấu giá: tại vị trí gồm 08 lô thuộc khoảnh 1, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 4.176.070.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 620.000.000 đồng (sáu trăm hai mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá mua tài sản và phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 14 tháng 11 năm 2019.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công bố giá vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.