Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá lô đất tại địa chỉ 135 Lê Ngô Cát, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại địa chỉ 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại 27B Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại 26/1 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
TP Huế
Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
11/03/2019
08:30
14/03/2019
Huyện Quảng Điền
Đấu giá 16 lô đất tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
04/03/2019
08:30
07/03/2019
Huyện Quảng Điền
Đấu giá nhà đất số 59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
11/03/2019
14:00
14/03/2019
TP Huế
Đấu giá nhà đất đường Phùng Chí Kiên, phường Xuân Phú, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
11/03/2019
14:00
14/03/2019
TP Huế
Đấu giá 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
25/02/2019
08:30
28/02/2019
Huyện Quảng Điền