Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá Quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất của Công ty Cổ phần Trường Sơn tại địa chỉ 169 đường Cách mạng Tháng 8, phường Tứ Hạ, thị xã hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
06/05/2019
14:30
09/05/2019
TX Hương Trà
Đấu giá Khu nuôi tôm công nghiệp tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
06/05/2019
14:30
09/05/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá Khu nuôi tôm công nghiệp xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
06/05/2019
14:30
09/05/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá Khu nuôi tôm công nghiệp xã Điền Môn và xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao » Chi tiết 17:00
06/05/2019
14:30
09/05/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá nhà và đất tại 02 đường Hồ Xuân Hương, phường Phú Hiệp, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
07/05/2019
14:00
10/05/2019
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
06/05/2019
08:30
09/05/2019
Huyện Phú Lộc
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc Bổn và Lộc Điền, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
06/05/2019
08:30
09/05/2019
Huyện Phú Lộc