Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
04/09/2019
08:30
07/09/2019
Huyện Phú Lộc
Đấu giá 20 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn khe Tre, huyện Nam Đông » Chi tiết 17:00
09/09/2019
08:30
12/09/2019
Huyện Nam Đông
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
08/10/2019
08:30
11/10/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thanh Dương, xã Phú Diên, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
17/09/2019
08:30
20/09/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá đất xã Phú Lương, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
01/10/2019
08:30
04/10/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
24/09/2019
08:30
27/09/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá nhà đất số 02 Hồ Xuân Hương » Chi tiết 17:00
16/09/2019
09:00
19/09/2019
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp dân cư xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
16/09/2019
08:30
19/09/2019
Huyện Quảng Điền