Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
29/09/2020
08:00
02/11/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá 20 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
28/10/2020
08:00
31/10/2020
TX Hương Thủy
Đấu giá 05 lô đất tại khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
27/10/2020
08:00
30/10/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá cho thuê (49 năm) Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
27/10/2020
10:30
30/10/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá tài sản tại Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới » Chi tiết 17:00
24/11/2020
09:00
27/11/2020
Huyện A Lưới
Đấu giá 05 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
04/11/2020
08:00
07/11/2020
TP Huế
Đấu giá nhà H12, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
06/11/2020
08:30
09/11/2020
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất Thửa đất số 47, tờ bản đồ số: 16; Địa chỉ: Thôn Nhì Đông, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
06/11/2020
08:30
09/11/2020
TP Huế
Nhà số A29, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
06/11/2020
08:30
09/11/2020
TP Huế
Đấu giá biệt thự song lập số D18, LK2, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, phường Xuân Phú, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
06/11/2020
08:30
09/11/2020
TP Huế
Đấu giá 18 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
11/11/2020
08:00
14/11/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá 16 lô đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, » Chi tiết 17:00
11/11/2020
08:00
14/11/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá 08 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
13/11/2020
08:00
16/11/2020
Huyện Phú Lộc