Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
28/06/2019
14:00
01/07/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá Khu nhà đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
28/05/2019
15:00
01/07/2019
Huyện Phú Vang
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá nhà đất tại phường Phú Bài » Chi tiết 17:00
24/06/2019
14:30
27/06/2019
TX Hương Thủy
Đấu giá Thửa đất số B17. Địa chỉ: KQH Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
24/06/2019
14:30
27/06/2019
TX Hương Thủy
Đấu giá nhà 27/1 kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội » Chi tiết 17:00
24/06/2019
14:00
27/06/2019
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
28/06/2019
14:00
01/07/2019
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất tại 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
28/06/2019
14:00
01/07/2019
TP Huế
Đấu giá nhà số 02 đường Hồ Xuân Hương, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
23/07/2019
09:00
26/07/2019
TP Huế
Đấu giá 18 lô đất tại khu dân cư thôn Giáp Nam, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
16/07/2019
08:30
19/07/2019
Huyện Phong Điền