Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá nhà và đất tại Thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:00
11/12/2018
08:30
14/12/2018
Huyện Phong Điền
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT TẠI 02 HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ HUẾ » Chi tiết 16:30
18/12/2018
14:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất 17 Nguyễn Trường Tộ- Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất 59 Bến Nghé - NHTMCP Sài Gòn Công Thương Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá 03 lô B23, B24, B25 Khu QH Kiểm Huệ » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu Biệt Thự -01 Hồ Tùng Mậu » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất 10/1 Lê Hồng Phong » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá 10/2 Lê Hồng phong Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất Thượng 1, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá thửa đất số 60+61, tờ bản đồ số 41, địa chỉ thôn Trường Đá, xã Thuỷ Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá Lô B32, KQH Khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu nhà đất tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá Khu nhà đất 32 Xuân 68, Tp Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu nhà đất Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Huyện Phú Vang
Đấu giá QSD đất 14 lô tại Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
11/12/2018
08:00
14/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất xã Quảng Phú, Quảng Điền » Chi tiết 16:30
25/12/2018
08:30
28/12/2018
Huyện Quảng Điền
Đấu giá 10 lô QSD đất thị trấn Sịa » Chi tiết 11:00
21/12/2018
08:30
24/12/2018
Huyện Quảng Điền
Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Đông A, Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
14/12/2018
08:30
17/12/2018
Huyện Phú Vang
Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang » Chi tiết 16:30
17/12/2018
08:30
20/12/2018
Huyện Phú Vang
Đấu giá 17 lô đất Khu quy hoạch thôn Tân Dương, Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:30
27/12/2018
Huyện Phú Vang
Đấu giá tài sản là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
28/12/2018
14:00
31/12/2018
TX Hương Thủy
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Xứ đồng Đạc Dài, tổ dân phố Sơn Công 1 và tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà » Chi tiết 11:00
21/12/2018
08:30
24/12/2018
TX Hương Trà
Đấu giá Lô B28, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Phú » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu nhà đất 59 Bến Nghé, phường Phú Hội » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu nhà đất 41 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
21/12/2018
14:30
24/12/2018
TP Huế
Đấu gía Lô B29, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Ph » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
TP Huế
Đấu giá khu nhà đất Lô K16, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
TP Huế
Đấu giá QSD đất Khu C thuộc khu dân cư đường quốc lộ 1A Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
TP Huế
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT PHƯỜNG PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY » Chi tiết 16:30
25/12/2018
08:30
28/12/2018
TX Hương Thủy
Đấu giá quyền sử dụng đất tại 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
TP Huế
NHÀ ĐẤT TẠI 27 TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG PHÚ HỘI, THÀNH PHỐ HUẾ » Chi tiết 16:30
08:00
27/12/2018
Khác
Đấu giá nhà và đất đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
TP Huế
ĐẤU GIÁ 17 LÔ ĐẤT KHU QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG THỦY XUÂN, PHƯỜNG ĐÚC, HƯƠNG SƠ VÀ AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ. » Chi tiết 16:30
26/12/2018
08:00
29/12/2018
TP Huế
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT SỐ 27B ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI, HUẾ. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
TP Huế
Đấu giá 02 lô QSD đất phường Thủy Lương, Hương Thủy » Chi tiết 11:00
14/12/2018
08:30
17/12/2018
TX Hương Thủy
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 41 Bà Triệu, phường xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 11:00
21/12/2018
14:30
24/12/2018
TP Huế