Trang chủ Bất động sản

Bất động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá quyền sử dụng đất tại 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
23/12/2019
14:00
26/12/2019
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại thôn Triều Thủy, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
17/12/2019
14:00
20/12/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao » Chi tiết 17:00
16/12/2019
09:00
19/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao » Chi tiết 17:00
16/12/2019
09:00
19/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá tài sản trên đất tại xã Điền Môn, Điền Hương » Chi tiết 17:00
16/12/2019
09:00
19/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá thửa đất số 203, tờ bản đồ số 23 Thị trấn Phong Điền. Địa chỉ thửa đất: Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
09/12/2019
14:00
12/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Bắc tỉnh lộ 9, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
17/12/2019
08:00
20/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá 29 lô đất tại Khu dân cư dọc đường tránh chợ An Lỗ, xã Phong An, huyện Phong Điền, » Chi tiết 17:00
13/12/2019
08:00
16/12/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá nhà đường Phùng Chí Kiêng, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
16/12/2019
14:00
19/12/2019
TP Huế
Đấu giá nhà đường Phùng Chí Kiêng (Lô B28) Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
16/12/2019
14:00
19/12/2019
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông và khu đất xen ghép thửa đất số 197, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh » Chi tiết 17:00
24/12/2019
08:00
27/12/2019
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất 17 lô đất tại Thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
25/12/2019
08:30
28/12/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
27/12/2019
08:00
30/12/2019
TP Huế