Trang chủ Huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá 08 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư đường Từ Dũ, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
31/05/2022
08:00
03/06/2022
Đấu giá tài sản công là vật chất nạo vét gồm bùn và cát thải tại khu vực cảng Chân Mây, làm vật liệu san lấp thông thường cho các công trình xây dựng trên địa bàn. » Chi tiết 17:00
30/05/2022
14:00
02/06/2022