Trang chủ Huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá 05 lô đất tại khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
27/10/2020
08:00
30/10/2020
Đấu giá cho thuê (49 năm) Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ 19 (cơ sở văn hóa cũ), tại thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
27/10/2020
10:30
30/10/2020
Đấu giá 08 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
13/11/2020
08:00
16/11/2020