Trang chủ Huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
12/08/2020
08:00
15/08/2020
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
17/08/2020
08:30
20/08/2020
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
17/08/2020
08:30
20/08/2020
Đấu giá nhà và đất tại số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
25/08/2020
14:00
28/08/2020
Đấu giá 09 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết
08:00
29/08/2020