Trang chủ Huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
16/10/2019
08:30
19/10/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
29/10/2019
08:30
01/11/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thượng Thủy Đạo, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
05/11/2019
08:30
08/11/2019