Trang chủ Huyện Phú Lộc

Huyện Phú Lộc

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Quần tất trẻ em do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4 chuyển giao) » Chi tiết 17:00
22/04/2019
15:00
25/04/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất 02 lô đất tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
06/05/2019
08:30
09/05/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc Bổn và Lộc Điền, huyện Phú Lộc » Chi tiết 17:00
06/05/2019
08:30
09/05/2019
Lọc gió ô tô hiệu Honda do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 3) » Chi tiết 17:00
07/05/2019
09:00
10/05/2019
Lô áo quần trẻ em (Đội QLTT số 3) » Chi tiết 17:00
07/05/2019
08:30
10/05/2019