Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Nhà và đất Khu dân cư Nam Vỹ Dạ giai đoạn 6 (đợt 3), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế (17.270.985.120 đồng)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 09/05/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 236+238, tờ bản đồ số 36, tại Khu dân cư Nam Vỹ Dạ giai đoạn 6 (đợt 3), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, diện tích 334,0 m2;  Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Nhà ở: diện tích xây dựng 185,2m2, diện tích sàn 506,4m2;

1. Giá khởi điểm của tài sản: 17.270.985.120 đồng.

2.  Tiền đặt trước: 3.454.000.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ đến hết 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế./.