Trang chủ Huyện A Lưới

Huyện A Lưới

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất, cây trồng các loại tọa lạc tại thửa đất số: 143, tờ bản đồ số: 10; Địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là tổ dân phố 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế L5) » Chi tiết 17:00
02/02/2021
09:30
05/02/2021