Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá thanh lý hàng tịch thu các loại do Đội Quản lý thị trường số 1 chuyển giao » Chi tiết 10:00
21/12/2018
08:30
24/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô Đồng hồ áp suất hiệu Jiweida, Phao nhựa Vadar » Chi tiết 10:00
14/12/2018
08:30
17/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô rựu ngoại các loại do Công an Kinh tế tỉnh chuyển giao » Chi tiết 16:00
18/12/2018
14:00
21/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô pháp khói » Chi tiết 10:00
14/12/2018
09:00
17/12/2018
TP Huế
Đấu giá 180 đôi Giày các loại do nước ngoài sản xuất » Chi tiết 10:00
14/12/2018
09:30
17/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô điện thoại di động Điện thoại di động Nokia 1280, 1202, 105! » Chi tiết 10:00
24/12/2018
09:00
27/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô Áo len nữ, Dù che mưa do nước ngoài sản xuất. » Chi tiết 16:00
24/12/2018
09:00
27/12/2018
TP Huế
Đấu giá lô gỗ Gỗ kiền, đào, chò với khối lượng: 9,520 m3 do Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông chuyển giao » Chi tiết 16:30
25/12/2018
08:30
28/12/2018
Huyện Nam Đông
Đấu giá lô hàng hóa tịch thu của Đội Quản lý thị trường số 3 chuyển giao » Chi tiết 16:00
24/12/2018
10:00
27/12/2018
TX Hương Thủy