Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Điện thoại di động Iphone 6 do Đội Quản lý thị trường số 2 chuyển giao » Chi tiết 17:00
22/03/2019
10:00
25/04/2019
TP Huế
Đấu giá lô Kềm, Mỏ Lết, Mũi khoan... do Đội QLTT số 4 chuyển giao » Chi tiết 17:00
02/04/2019
10:00
05/05/2019
Huyện Phong Điền
Ấm đun nước siêu tốc bằng nhựa, loại 1,8 lít do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4) » Chi tiết 17:00
19/04/2019
09:30
22/04/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá lô Quần Jean, áo ấm các loại do Đội QLTT số 4 chuyển giao » Chi tiết 17:00
22/04/2019
10:00
25/04/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá lô Dây kéo do Đội QLTT số 4 chuyển giao » Chi tiết 17:00
22/04/2019
09:00
25/04/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá lô Điện thoại di động Iphone 6 do Đội QLTT số 2 chuyển giao » Chi tiết 17:00
22/04/2019
09:30
25/04/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá lô Đinh ốc vít do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4) » Chi tiết 17:00
22/04/2019
14:30
25/04/2019
Huyện Phong Điền
Quần tất trẻ em do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4 chuyển giao) » Chi tiết 17:00
22/04/2019
15:00
25/04/2019
Huyện Phú Lộc
Đấu giá lô gỗ do Hạt kiểm lâm huyện Phong Điền chuyển giao » Chi tiết 17:00
06/05/2019
09:00
09/05/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá lô Bàn chải đánh răng hiêu PIH do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 4) » Chi tiết 17:00
03/04/2019
09:00
06/05/2019
Huyện Phong Điền
Lọc gió ô tô hiệu Honda do nước ngoài sản xuất (Đội QLTT số 3) » Chi tiết 17:00
07/05/2019
09:00
10/05/2019
Huyện Phú Lộc
Lô áo quần trẻ em (Đội QLTT số 3) » Chi tiết 17:00
07/05/2019
08:30
10/05/2019
Huyện Phú Lộc