Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá tài sản tịch thu » Chi tiết 17:00
25/11/2019
09:00
28/10/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá Xe ôtô Hyundai Avante 05 chỗ ngồi » Chi tiết 17:00
08/11/2019
14:00
11/11/2019
TP Huế
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ - Diện tích khai thác 22,88ha. » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (Keo tai tượng; Năm trồng: 2005) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019
Huyện Phong Điền
Đấu giá thanh lý khai thác gỗ rừng trồng sản xuất (18,67ha; Keo tai tượng) của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ tại khoảnh 4, tiểu khu 66, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
12/11/2019
08:30
15/11/2019
Huyện Phong Điền