Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá xe ô tô nhãn hiệu Honda, số loại Civic, màu sơn: Trắng, số chỗ ngồi: 5, sản xuất năm 2007, nước sản xuất: Việt Nam, biển số 75A – 008.43 » Chi tiết 17:00
19/09/2021
14:00
20/09/2021
TP Huế
Đấu giá xe máy tay ga Honda Airblade » Chi tiết 17:00
24/09/2021
14:00
27/09/2021
Huyện Phú Vang
Xe ô tô nhãn hiệu Honda, số loại: CITY 1.5L AT, màu sơn: Đen, số chỗ ngồi: 5, năm sản xuất 2014, biển kiểm soát: 75A-042.04 » Chi tiết 17:00
24/09/2021
14:30
27/09/2021
TP Huế
Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao 06.9 » Chi tiết 17:00
20/09/2021
08:30
23/09/2021
TP Huế
Đấu giá Khai thác gỗ rừng trồng sản xuất 40,10 ha Loài cây khai thác: Keo (Keo lá tràm xen Keo tai tượng) và Thông nhựa Năm trồng năm 2001 và 2005. » Chi tiết 17:00
21/09/2021
08:30
24/09/2021
Huyện Phong Điền
Đấu giá thanh lý tài sản của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế » Chi tiết 17:00
20/09/2021
14:00
23/09/2021
TP Huế
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước » Chi tiết 17:00
24/09/2021
09:00
27/09/2021
TP Huế