Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
26/08/2019
09:00
29/08/2019
Huyện Phú Vang
Đấu giá xe khách 29 chỗ HAECO COUNTY K29S » Chi tiết 17:00
27/08/2019
15:00
30/08/2019
TP Huế
Đấu giá tài sản thanh lý - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
23/08/2019
14:30
26/08/2019
TP Huế
Đấu giá lô hàng hóa tịch thu (Ba lô, giày, áo quần ...) các loại » Chi tiết 17:00
26/08/2019
10:00
29/08/2019
TP Huế