Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên.. » Chi tiết 17:00
10/04/2023
14:00
13/04/2023
TP Huế
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
03/04/2023
14:00
06/04/2023
TP Huế
Mitsubishi, số loại Jolie VB2WLNHEYVT, sản xuất tại Việt Nam » Chi tiết 17:00
04/04/2023
08:30
07/04/2023
TP Huế