Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá lô gỗ Đào do Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy chuyển giao » Chi tiết 17:00
22/02/2019
08:30
25/02/2019
TX Hương Thủy
Đấu giá lô Dây kéo » Chi tiết 17:00
04/03/2019
09:30
07/03/2019
TP Huế
Đấu giá lô thiết bị, phụ kiện điện thoại » Chi tiết 17:00
04/03/2019
10:00
07/03/2019
TP Huế
Lô hàng hóa tẩy rửa vệ sinh » Chi tiết 17:00
04/03/2019
08:30
07/03/2019
TP Huế
Đấu giá lô giày » Chi tiết 17:00
04/03/2019
09:00
07/03/2019
TP Huế