Trang chủ Động sản

Động sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá nhà, đất Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa » Chi tiết 17:00
17/10/2023
14:00
20/10/2023
TP Huế
Áo thun Nam, hiệu Original Brand, do nước ngoài sản xuất (12.600 đồng) » Chi tiết 17:00
25/09/2023
08:30
28/09/2023
TP Huế
Lô sạc và phin điện thoại (6.000.000 đồng) » Chi tiết 17:00
25/09/2023
08:30
28/09/2023
TP Huế
Đấu giá 04 xe MITSUBISHI PAJERO » Chi tiết 17:00
03/10/2023
08:30
06/10/2023
TP Huế