Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại khu quy hoạch TDP Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 03/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 06/05/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất Khu quy hoạch TDP Hòa Đa Tây, thị trấn Phú Đa.

Diện tích: 180 m2/lô

Giá khởi điểm: 6.500.000 đồng/m2.

Chi tiết các lô đất theo FILe đính kèm

Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567.