Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê nhà xe để tổ chức dịch vụ trông giữ xe phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 09/05/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế tổ chức đấu giá cho thuê tài sản như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá và nơi có tài sản đấu giá: đấu giá cho thuê nhà xe để tổ chức dịch vụ trông giữ xe phục vụ sinh viên tại Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế với giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá như sau:

STT

Tên và đặc điểm tài sản

Mục đích /Nội dung cho thuê

Phương thức/Thời gian cho thuê

Diện tích cho thuê

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng/01 năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Nhà xe sinh viên có mái che phía đường Hùng Vương

Cho thuê để tổ chức dịch vụ trông giữ xe phục vụ sinh viên

Cho thuê để hoạt động – Theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng

(05 năm kể từ ngày Ký hợp đồng cho thuê tài sản với người trúng đấu giá)

512

737.368.000

147.000.000

15.000.000

2

Nhà xe sinh viên có mái che phía đường Lê Lợi

248

3

Nhà xe sinh viên không có mái che nền bê tông

240

Tổng cộng

1.000

737.368.000

147.000.000

15.000.000

 

Quy mô nhà trông giữ xe khi người trúng đấu giá đưa vào hoạt động theo mô hình quản lý nhà xe có quẹt thẻ, có camera giám sát vào - ra và camera các điểm quanh nhà xe, phải lắp đặt hệ thống PCCC và giá dịch vụ trông giữ xe không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại Mục I, Phụ Lục I của Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Giá cho thuê: Là giá trúng đấu giá và chưa bao gồm tiền điện, nước, vệ sinh..

+ Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Trả tiền hàng năm (Nộp tiền trong tháng đầu tiên của chu kỳ hàng năm của hợp đồng).

2. Người có tài sản đấu giá: Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế, địa chỉ: 32-34 Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:         

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

b. Tiền đặt trước: 147.000.000 đồng, khách hàng nộp tiền đặt từ ngày 06/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/5/2024 nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê trông giữ xe tại Trường Đại học Sư phạm, Đại Học Huế.

c. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá cụ thể đối với tài sản được quy định cụ thể tại mục 1 thông báo này.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trung tâm tổ chức xem tài sản đấu giá vào các ngày 23 và 24/4/2024 tại nơi có tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đăng ký xem tài sản đến hết ngày 22/4/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 06 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ kinh doanh có năng lực, kinh nghiệm lĩnh vực trông giữ xe theo mô hình quản lý nhà xe có quẹt thẻ, có camera giám sát vào - ra trong lĩnh vực giáo dục chấp nhận giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá và cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 1671/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 6 tháng 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án số 2240/ĐA-ĐHSP ngày 02/10/2020 của Trường Đại học Sư phạm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

c. Hồ sơ, điều kiện tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký đấu giá cho thuê tài sản;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy CMND/CCCD người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức, hộ kinh doanh. Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo văn bản ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung, phạm vi, thời hạn ủy quyền và CMND/CCCD của người được ủy quyền.

- Có hợp đồng đang còn hiệu lực hoặc thanh lý hợp đồng trông giữ xe tương tự trong môi trường giáo dục trong 05 năm trở lại đây.

- Bản cam kết sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện theo quy mô quản lý nhà xe có quẹt thẻ, có camera giám sát vào ra và camera các điểm quanh nhà xe, lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định và niêm yết công khai giá dịch vụ trông giữ xe không được cao hơn mức giá tối đa quy định tại Mục I, Phụ Lục I của Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (Người trúng đấu giá phải thực hiện xong việc đầu tư, lắp đặt hệ thống quẹt thẻ, camera giám sát vào - ra và camera các điểm quanh nhà xe, lắp đặt hệ thống PCCC … như bản cam kết trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với bên cho thuê tài sản).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá: Đấu giá bằng hình thức kết hợp giữa hình thức bằng bỏ phiếu gián tiếp với hình thức bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên. Số vòng đấu giá trực tiếp tối thiểu 01 vòng và tối đa không quá 10 vòng, người có mức giá trả cao nhất ở vòng đấu sau cùng là người trúng đấu giá.

Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá của mình để đấu giá tài sản. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu, có chữ ký của người trả giá và được bọc bằng chất liệu bảo mật (do Trung tâm cung cấp trong hồ sơ), có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 08/5/2024.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 09 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; số điện thoại: 0234.3501567 – 0975001218, website: daugiatthue.com./.