Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá nhà và đất Tổ dân phố An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/04/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 26/04/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, công trình xây dựng trên đất và nhà cửa, vật kiến trúc như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 252; Tờ bản đồ số: 24.

- Địa chỉ: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích đất: 412,0 m2 (Bốn trăm mười hai mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở lâu dài: 300,0 m2; Đất nông nghiệp: 112,0 m2, thời hạn sử dụng: 20 năm (từ 15/10/1993).

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T792765 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 12/8/2004 cho ông Lê Diễn và bà Nguyễn Thị Manh.

(Nay thửa đất số 252-1, tờ bản đồ số 24; Tọa lạc tại: TDP An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất số 1267 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 30/3/2023) 

b. Nhà ở (công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc): Diện tích xây dựng: 308,3 m2, 01 tầng; Kết cấu: mái tôn, trụ sắt. Theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất số 1267 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 30/3/2023.

Ghi chú: Nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà này do người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục để được công nhận quyền sở hữu.

          2. Nơi có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T792765 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 12/8/2004; Bản vẽ hiện trạng nhà, đất số 1267 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 30/3/2023; Bản án số 33A/2022/DS-PT ngày 23/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Huế; Quyết định Thi hành án theo yêu cầu số 618/QĐ-CCTHADS ngày 16/01/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 42/QĐ-CCTHADS ngày 12/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15/8/2023; Chứng thư thẩm định giá số 1311/CTTĐG-CNHUE ngày 14/9/2023 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 64/QĐ-CTHADS ngày 20/3/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc giảm giá tài sản (lần 3).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 3.157.783.524 đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, lệ phí trước bạ về đất và tài sản gắn liền với đất do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm kê khai nộp theo quy định hiện hành. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng...liên quan đến tài sản đấu giá do người trúng đấu giá chi trả.

Ghi chú: Tài sản gắn liền với đất là nhà ở 01 tầng chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận quyền sở hữu, do đó phần nhà không đưa vào trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có cơ quan công chứng chứng nhận. Người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm hoàn thiện thủ tục để được công nhận quyền sở hữu phần nhà này.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 23/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/4/2024 và nộp vào tài khoản số 5512429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Nội dung ghi trong giấy nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: <Họ, tên người đăng ký đấu giá>, nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất TDP An Hải.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước ngày tổ chức cuộc đấu giá tài sản.

c. Bước giá: 50.000.000 đồng.

          5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

          a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 23/4/2024 tại tổ dân phố An Hải (nay 1A đường Tư Vinh), phường Thuận An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức xem tài sản vào các ngày 16, 17 tháng 4 năm 2024, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2024.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 23/4/2024 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 phút ngày 23/4/2024 tại Trung tâm, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Đơn, hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, điện thoại: 0787535688./.