Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Cho thuê quầy ATM và quầy Thuốc tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 09/05/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công 05 vị trí vào mục đích cho thuê, thời gian thực hiện 03 năm, ký hợp đồng hằng năm như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tài sản đấu giá

Diện tích cho thuê (m2)

Giá khởi điểm (đồng/1 năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Lô 1

Quầy ATM

5

12.600.000

2.500.000

Lô 2

Quầy thuốc

51

500.400.000

100.000.000

 

2. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng, cam kết sử dụng đúng mục đích, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo từng tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 06/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 09/5/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.