Trang chủ Huyện Nam Đông

Huyện Nam Đông

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tọa lạc tại Tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (Nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế). » Chi tiết 17:00
21/08/2020
14:30
24/08/2020
Đấu giá 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông » Chi tiết 17:00
08/09/2020
08:30
11/09/2020