Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá Quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
14/06/2023
08:00
17/06/2023
Đấu giá Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu A Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
14/06/2023
14:00
17/06/2023
Đấu giá 12 lô đất tại Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
21/06/2023
08:00
24/06/2023
Đấu giá 06 lô đất tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Phong Mỹ (Giai đoạn 2) thuộc thôn Đông Thái, xã Phong My » Chi tiết 17:00
21/06/2023
08:00
24/06/2023
Đấu giá Quyền sử dụng đất ở 10 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A), xã Phong Hòa » Chi tiết 17:00
21/06/2023
08:00
24/06/2023
Đấu giá 18 lô đất ở tại Khu dân cư kết hợp Dịch vụ Thương mại xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
28/06/2023
08:00
01/07/2023