Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá Khu nhà đất số 35 đường Phò Trạch, TDP Khánh Mỹ, thị trấn Phong Điền » Chi tiết 17:00
05/12/2023
08:00
08/12/2023
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Mỹ » Chi tiết 17:00
12/12/2023
08:00
15/12/2023
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
12/12/2023
08:00
15/12/2023
Đấu giá 21 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền » Chi tiết 17:00
13:30
22/12/2023
Đấu giá Quyền sử dụng đất ở 16 lô đất tại Khu dân cư thôn Tư (Khu A)), xã Phong Hòa, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
19/12/2023
14:00
22/12/2023
Đấu giá Quyền sử dụng đất ở 05 lô tại khu dân cư Trung Thạnh, xã Phong Chương » Chi tiết 17:00
19/12/2023
15:00
22/12/2023