Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
29/09/2020
08:00
02/11/2020
Đấu giá 18 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
11/11/2020
08:00
14/11/2020
Đấu giá 16 lô đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, » Chi tiết 17:00
11/11/2020
08:00
14/11/2020