Trang chủ Huyện Phong Điền

Huyện Phong Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc và Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
11/06/2024
08:00
14/06/2024
Đấu giá 34 lô tại Khu quy hoạch Trung tâm xã Điền Hương (giai đoạn 1- đợt 1), xã Điền Hương » Chi tiết 17:00
18/06/2024
08:00
21/06/2024
Đấu giá 18 lô tại Khu dân cư Xạ Biêu (giai đoạn 2) thuộc Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Phong Điền » Chi tiết 17:00
18/06/2024
09:00
21/06/2024