Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 02 lô tại Khu dân cư xen ghép thôn 8, xã Điền Hòa và 04 lô tại Khu tái định cư vùng ảnh hưởng thiên tai thôn 8, xã Điền Hải, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 07/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 10/05/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hải
File thông báo đính kèm

14 giờ 00’ ngày 10/5/2024 tại Hội trường UBND xã Điền Hải, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Quyền sử dụng đất ở 02 lô tại Khu dân cư xen ghép thôn 8, xã Điền Hòa.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 234,1 m2 đến 256,2 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 585.250.000 đồng/lô đến 666.120.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 117.000.000 đồng/lô đến 133.000.000 đồng/lô.

2. Quyền sử dụng đất ở 04 lô tại Khu tái định cư vùng ảnh hưởng thiên tai thôn 8, xã Điền Hải.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 212,1 m2 đến 212,2 m2.

- Giá khởi điểm: Từ 636.600.000 đồng/lô đến 657.820.000 đồng/lô.

- Tiền đặt trước: Từ 127.000.000 đồng/lô đến 131.000.000 đồng/lô.

CHI TIẾT THEO FILE ĐÍNH KÈM

Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 07/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 07/5/2024 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567.