Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
28/06/2019
14:00
01/07/2019
Đấu giá Khu nhà đất tại Thừa đất số 70, tờ bản đồ số 04; thôn Hải Trình, xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
28/05/2019
15:00
01/07/2019
Đấu giá xe mô tô và điện thoại di động tịch thu sung quỹ nhà nước » Chi tiết 17:00
08/07/2019
08:00
11/07/2019