Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá khu nhà đất Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Đông A, Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
14/12/2018
08:30
17/12/2018
Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Mong A, Diêm Tụ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang » Chi tiết 16:30
17/12/2018
08:30
20/12/2018
Đấu giá 17 lô đất Khu quy hoạch thôn Tân Dương, Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:30
27/12/2018