Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá cho thuê Vị trí Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
10/06/2024
08:30
13/06/2024
Đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 100, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: 1.655,3 m2; Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 400, đất nông nghiệp 1.255,3 m2. và Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: tại thửa đất số 108, tờ bản đồ số 01; Địa chỉ: Thôn phường 5, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Diện tích: » Chi tiết 17:00
18/06/2024
14:00
21/06/2024
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích: Từ 150,0 m2 đến 215,5 m2/lô; Mục đích sử dụng: Đất ở, thời hạn sử dụng: Lâu dài. » Chi tiết 17:00
02/07/2024
08:00
05/07/2024
Đấu giá nhà đất TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
09/07/2024
14:00
12/07/2024