Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá 25 lô đất, vị trí 1, 2 Tỉnh lộ 10A từ Cầu Phước Linh đến Cầu Long xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
01/02/2021
08:00
04/02/2021
Đấu giá 24 lô đất, vị trí 1 đường xóm chính thôn Ngọc Anh, vị trí 2 đường xóm chính thôn Tây Trì Nhơn, vị trí 3 Tỉnh lộ 10A, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
05/02/2021
08:00
08/02/2021