Trang chủ Huyện Phú Vang

Huyện Phú Vang

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc và máy móc thiết bị, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
26/08/2019
09:00
29/08/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Khê, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
08/10/2019
08:30
11/10/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Thanh Dương, xã Phú Diên, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
17/09/2019
08:30
20/09/2019
Đấu giá đất xã Phú Lương, huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
01/10/2019
08:30
04/10/2019
Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
24/09/2019
08:30
27/09/2019