Trang chủ Huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
01/06/2022
08:00
04/06/2022
Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu quy hoạch dân cư phố chợ Trung tâm xã Quảng Thái » Chi tiết 17:00
30/05/2022
08:00
02/06/2022
Đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất 17 lô đất tại các Khu dân cư xen ghép thôn 1, 2, 3, 4 xã Quảng Công, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
23/05/2022
08:00
26/05/2022