Trang chủ Huyện Quảng Điền

Huyện Quảng Điền

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá 17 lô đất tại Khu dân cư thôn Phú Lễ, Hạ Lang, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
11/03/2019
08:30
14/03/2019
Đấu giá 16 lô đất tại Khu dân cư thôn 3, 4, Hải Thành và Tân Thành, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
04/03/2019
08:30
07/03/2019
Đấu giá 12 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn 13, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
25/02/2019
08:30
28/02/2019