Trang chủ

Thông tin liên hệ

ĐC: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

ĐT: 0234.3501567 - 0914192984

Email: ptdung.stp@thuathienhue.gov.vn

Thông tin bán đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất và cây trồng các loại tại thửa đất số 143, tờ bản đồ số 10; địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
10/08/2020
14:00
13/08/2020
Huyện A Lưới
Đấu giá 19 lô đất tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
10/08/2020
08:00
13/08/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá 34 lô đất các xã Điền Môn, Điền Hương và xã Phong Hòa, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
11/08/2020
08:00
14/08/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá nhà và đất đường Kim Liên, Vĩ Dạ, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
11/08/2020
08:00
14/08/2020
TP Huế
Quyền sử dụng đất, nhà cửa, vật kiến trúc theo hiện trạng trên đất và cây trồng các loại tại thửa đất số 143, tờ bản đồ số 10; địa chỉ: Cụm 1, thị trấn A Lưới » Chi tiết 17:00
10/08/2020
14:00
13/08/2020
Huyện A Lưới
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (Đất làm vật liệu san lấp) Khu vực Động Đá, xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (ký hiệu QHĐ 39). » Chi tiết 17:00
18/08/2020
08:30
21/08/2020
Huyện Phong Điền
Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản tọa lạc tại Tổ dân phố 4, thi trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế (Nay số 63 đường Tả Trạch, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế). » Chi tiết 17:00
21/08/2020
14:30
24/08/2020
Huyện Nam Đông
Đấu giá 15 lô đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 2), phường Hương Sơ, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
19/08/2020
08:00
22/08/2020
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại các xã Lộc An, Vinh Hưng và Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
12/08/2020
08:00
15/08/2020
Huyện Phú Lộc
Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An. » Chi tiết 17:00
25/08/2020
14:00
28/08/2020
Huyện Phú Vang
Đấu giá 10 lô đất tại vị trí 1, khu vực 1 Khu dân cư xen ghép đất Cát, thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền » Chi tiết 17:00
17/08/2020
08:30
20/08/2020
Huyện Quảng Điền
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
17/08/2020
08:30
20/08/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
17/08/2020
08:30
20/08/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Kiệt 30 Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
14/08/2020
14:30
17/08/2020
TP Huế
Đấu giá nhà và đất tại số 49 đường Lý Thánh Tông, tổ dân phố Đá Bạc, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
25/08/2020
14:00
28/08/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá 09 lô đất thuộc Khu dân cư Tam Bảo, xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết
08:00
29/08/2020
Huyện Phú Lộc
Đấu giá lô tài sản tịch thu do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao » Chi tiết 17:00
21/08/2020
14:00
24/08/2020
TX Hương Thủy
Đấu giá lô tài sản tịch thu do Công an thị xã Hương Thủy chuyển giao » Chi tiết 17:00
21/08/2020
14:00
24/08/2020
TX Hương Thủy
Đấu giá 10 lô đất tại khu Quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông » Chi tiết 17:00
08/09/2020
08:30
11/09/2020
Huyện Nam Đông