Trang chủ

Thông tin liên hệ

ĐC: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

ĐT: 02343501567 - 0914192984

Email: ttdvbdgts.stp@thuathienhue.gov.vn

Thông tin bán đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Địa điểm
Đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc và Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền » Chi tiết 17:00
11/06/2024
08:00
14/06/2024
Huyện Phong Điền
Đấu giá Khách sạn Romance, Giá khởi điểm: 127.504.533.608 đồng. » Chi tiết 17:00
07/06/2024
15:00
10/06/2024
TP Huế
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: M05, tờ bản đồ KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 230,0 m2. (Giá khởi điểm: 9.167.500.000 đồng) » Chi tiết 17:00
27/05/2024
10:00
30/05/2024
TP Huế
Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Điền Hòa, Điền Hải.. » Chi tiết 17:00
04/06/2024
14:00
07/06/2024
Huyện Phong Điền
Đấu giá 50 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa (Khu B và Khu C), xã Phong An và xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
04/06/2024
09:00
07/06/2024
Huyện Phong Điền
Quyền sử dụng đất 56 lô đất tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai, thôn An Lỗ, xã Phong Hiền (giai đoạn 2), huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
08:00
07/06/2024
Huyện Phong Điền
Đấu giá cho thuê Vị trí Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang » Chi tiết 17:00
10/06/2024
08:30
13/06/2024
Huyện Phú Vang
Đấu giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 162, tờ bản đồ số 13, địa chỉ thửa đất: TDP Lương Viện, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang (5.205.223.620 đồng) » Chi tiết 17:00
04/06/2024
14:00
07/06/2024
Huyện Phú Vang