Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/04/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 27/04/2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa, Thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hòa tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc như sau:

1. Tên, số lượng, nơi có tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (gồm 05 lô) tại xã Lộc Hòa, chi tiết như sau: Danh mục loại đất, vị trí (có bản vẽ vị trí, ranh giới thửa đất kèm theo) diện tích và tài sản gắn liền với các thửa đất (nếu có): Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích,

a. Danh mục loại đất: Đất nuôi trồng thủy sản.

b. Vị trí: thuộc vùng đồng bằng, trung du trên địa bàn thôn La Phú, xã Lộc Hòa (kèm theo trích lục thửa đất đấu giá).

c. Diện tích và tài sản trên đất (nếu có):

- Diện tích quỹ đất: 69.787,5 m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất nông nghiệp. Mục đích cho thuê: Nuôi trồng thủy sản.

- Hình thức sử dụng: Sử dụng vào mục đích công ích.

- Tài sản trên đất: Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa chịu trách nhiệm về việc xử lý toàn bộ tài sản trên đất (nếu có) và để bàn giao mặt bằng cho đối tượng trúng đấu giá theo đúng quy định.

- Tổng số thửa đưa vào đấu giá: 05 thửa đất.

- Thời hạn cho thuê đất: 5 năm

- Hình thức trả tiền thuê đất: hàng năm hoặc theo thời hạn thuê đất; tùy theo điều kiện của địa phương để tiến hành thu tiền thuê đất, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

- Ký hiệu lô, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STT

Ký hiệu lô

Loại đất

Địa điểm

Tờ bản đồ

Số thửa

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng/thửa)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Thời hạn cho thuê

1

A1

NTS

Thôn La Phú

19

72

6.271,7

7.700.000

1.500.000

150.000

5 năm

2

A2

NTS

Thôn La Phú

19

73

10.674,6

13.000.000

2.600.000

260.000

5 năm

3

A3

NTS

Thôn La Phú

25

13

11.092,8

13.500.000

2.700.000

270.000

5 năm

4

A4

NTS

Thôn La Phú

18

43

16.011,4

19.500.000

3.900.000

390.000

5 năm

5

A5

NTS

Thôn La Phú

19

61

25.737,0

31.300.000

6.200.000

620.000

5 năm

TỔNG CỘNG

 

 

69.787,5

85.000.000

16.900.000

 

 

 

3. Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa, địa chỉ: Thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giấy tờ kèm theo tài sản: Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá cho thuê đất thuộc quỹ đất sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc; Quyết định số 4194/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của UBND xã Lộc Hòa về quy định mức thu tiền đặt trước và bước giá để tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại vị trí các lô đấu giá quyền sử dụng đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích tại xã Lộc Hòa. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 22/4/2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp UBND xã Lộc Hòa tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 23, 24 tháng 4 năm 2024.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hòa.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Lô A1, A2, A3, A4: 50.000 đồng/hồ sơ/lô.

- Lô A5: 100.000 đồng/hồ sơ/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước được quy định từ ngày 24/4/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/4/2024 nộp tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 24 tháng 4 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Uỷ ban nhân dân xã Lộc Hòa.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân cư trú và thường trú tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc có nhu cầu sử dụng đất nộp đơn đăng ký đấu giá theo mẫu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết kinh doanh theo đúng mục đích đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô khác nhau và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa, Thôn Nam Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc UBND xã Lộc Hòa./.