Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu dân cư xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 06/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 09/05/2024 tại Hội trường UBND xã Vinh Xuân
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất Khu dân cư xen ghép thôn Kế Võ, xã Vinh Xuân

  • Diện tích: Từ 150 đến 215,5 m2/lô

  • Giá khởi điểm: Từ 3.500.000 đến 4.200.000đồng/m2.

Chi tiết các lô đất theo FILe đính kèm

Khách hàng có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567.