Trang chủ TP Huế

TP Huế

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá xe khách 29 chỗ HAECO COUNTY K29S » Chi tiết 17:00
27/08/2019
15:00
30/08/2019
Đấu giá tài sản thanh lý - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 17:00
23/08/2019
14:30
26/08/2019
Đấu giá lô hàng hóa tịch thu (Ba lô, giày, áo quần ...) các loại » Chi tiết 17:00
26/08/2019
10:00
29/08/2019
Đấu giá nhà đất số 02 Hồ Xuân Hương » Chi tiết 17:00
16/09/2019
09:00
19/09/2019