Trang chủ TP Huế

TP Huế

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: M05, tờ bản đồ KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2, phường Phường Đúc, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
11/06/2024
09:00
13/06/2024
Đấu giá nhà và đất Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa » Chi tiết 17:00
17/06/2024
08:30
20/06/2024
Nhà và đất tại 63 Phan Đình Phùng » Chi tiết 17:00
18/06/2024
14:00
21/06/2024
Đấu giá cho thuê 02 vị trí sử dụng vào mục đích kinh doanh: Mặt bằng nhà thi đấu và Căng tin tại Trường THPT Gia Hội, địa chỉ: 104 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Gia Hội, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
02/07/2024
08:30
05/07/2024