Trang chủ TP Huế

TP Huế

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá lô đất tại địa chỉ 135 Lê Ngô Cát, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
Đấu giá nhà và đất tại địa chỉ 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
Đấu giá nhà và đất tại 27B Trần Quang Khải, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
Đấu giá nhà và đất tại 26/1 Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
25/02/2019
14:00
28/02/2019
Đấu giá nhà đất số 59 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế. » Chi tiết 17:00
11/03/2019
14:00
14/03/2019
Đấu giá nhà đất đường Phùng Chí Kiên, phường Xuân Phú, thành phố Huế » Chi tiết 17:00
11/03/2019
14:00
14/03/2019
Đấu giá lô Dây kéo » Chi tiết 17:00
04/03/2019
09:30
07/03/2019
Đấu giá lô thiết bị, phụ kiện điện thoại » Chi tiết 17:00
04/03/2019
10:00
07/03/2019
Lô hàng hóa tẩy rửa vệ sinh » Chi tiết 17:00
04/03/2019
08:30
07/03/2019
Đấu giá lô giày » Chi tiết 17:00
04/03/2019
09:00
07/03/2019