Trang chủ TP Huế

TP Huế

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT TẠI 02 HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ HUẾ » Chi tiết 16:30
18/12/2018
14:00
21/12/2018
Đấu giá QSD đất 17 Nguyễn Trường Tộ- Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá QSD đất 59 Bến Nghé - NHTMCP Sài Gòn Công Thương Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá 03 lô B23, B24, B25 Khu QH Kiểm Huệ » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá khu Biệt Thự -01 Hồ Tùng Mậu » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá QSD đất 10/1 Lê Hồng Phong » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá 10/2 Lê Hồng phong Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá QSD đất Thượng 1, phường Thuỷ Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá thửa đất số 60+61, tờ bản đồ số 41, địa chỉ thôn Trường Đá, xã Thuỷ Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá Lô B32, KQH Khu trung tâm Kiểm Huệ, phường Xuân Phú » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá khu nhà đất tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá Khu nhà đất 32 Xuân 68, Tp Huế » Chi tiết 11:00
18/12/2018
08:00
21/12/2018
Đấu giá QSD đất 14 lô tại Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
11/12/2018
08:00
14/12/2018
Đấu giá thanh lý hàng tịch thu các loại do Đội Quản lý thị trường số 1 chuyển giao » Chi tiết 10:00
21/12/2018
08:30
24/12/2018
Đấu giá lô Đồng hồ áp suất hiệu Jiweida, Phao nhựa Vadar » Chi tiết 10:00
14/12/2018
08:30
17/12/2018
Đấu giá Lô B28, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Phú » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
Đấu giá khu nhà đất 59 Bến Nghé, phường Phú Hội » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
Đấu giá khu nhà đất 41 Bà Triệu, phường Xuân Phú, thành phố Huế » Chi tiết 11:00
21/12/2018
14:30
24/12/2018
Đấu gía Lô B29, Khu quy hoạch Khu Trung tâm Kiểm Huệ (nay đường Phùng Chí Kiên), phường Xuân Ph » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
Đấu giá khu nhà đất Lô K16, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
Đấu giá QSD đất Khu C thuộc khu dân cư đường quốc lộ 1A Tự Đức, phường An Tây, thành phố Huế » Chi tiết 16:30
21/12/2018
14:00
24/12/2018
Đấu giá lô rựu ngoại các loại do Công an Kinh tế tỉnh chuyển giao » Chi tiết 16:00
18/12/2018
14:00
21/12/2018
Đấu giá lô pháp khói » Chi tiết 10:00
14/12/2018
09:00
17/12/2018
Đấu giá 180 đôi Giày các loại do nước ngoài sản xuất » Chi tiết 10:00
14/12/2018
09:30
17/12/2018
Đấu giá quyền sử dụng đất tại 135 Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
Đấu giá nhà và đất tại 25 kiệt 57 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
Đấu giá nhà và đất đường Nguyễn Công Trứ, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
ĐẤU GIÁ 17 LÔ ĐẤT KHU QUY HOẠCH TẠI PHƯỜNG THỦY XUÂN, PHƯỜNG ĐÚC, HƯƠNG SƠ VÀ AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ. » Chi tiết 16:30
26/12/2018
08:00
29/12/2018
ĐẤU GIÁ NHÀ VÀ ĐẤT SỐ 27B ĐƯỜNG TRẦN QUANG KHẢI, HUẾ. » Chi tiết 16:30
24/12/2018
08:00
27/12/2018
Đấu giá lô điện thoại di động Điện thoại di động Nokia 1280, 1202, 105! » Chi tiết 10:00
24/12/2018
09:00
27/12/2018
Đấu giá lô Áo len nữ, Dù che mưa do nước ngoài sản xuất. » Chi tiết 16:00
24/12/2018
09:00
27/12/2018
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại 41 Bà Triệu, phường xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế » Chi tiết 11:00
21/12/2018
14:30
24/12/2018