Trang chủ TX Hương Thủy

TX Hương Thủy

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá Tài sản trên đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Danh mục tài sản bao gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh (02 cái), hệ thống điện, trồng cây, tác phẩm » Chi tiết 17:00
25/01/2021
14:00
28/01/2021
Đấu giá thửa đất số 93; tờ bản đồ số: 30 (Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế). » Chi tiết 17:00
01/02/2021
15:00
04/02/2021