Trang chủ TX Hương Thủy

TX Hương Thủy

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Đấu giá quyền sử dụng đất gồm 21 lô đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hói Sai Thượng (Giai đoạn 2) tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
13/12/2023
08:00
16/12/2023
Đấu giá 68 lô đất tại Khu dân cư OTT4 thuộc khu E - Đô thị mới An Vân Dương, phường Thuỷ Dương » Chi tiết 17:00
19/12/2023
08:00
22/12/2023
Đấu giá lô đất ký hiệu 1342, diện tích: 177,3 m2. tại khu xen ghép TDC5, Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh » Chi tiết 17:00
25/12/2023
15:00
28/12/2023