Trang chủ TX Hương Thủy

TX Hương Thủy

Thông báo đấu giá Hạn nộp
hồ sơ
Thời gian
đấu giá
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá nhà đất tại phường Phú Bài » Chi tiết 17:00
24/06/2019
14:30
27/06/2019
Đấu giá Thửa đất số B17. Địa chỉ: KQH Đồng Cát, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. » Chi tiết 17:00
24/06/2019
14:30
27/06/2019
Lô Máy mát – xa hiệu Super Life » Chi tiết 17:00
01/07/2019
09:30
04/07/2019