Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 16/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 19/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản trên đất tài sản trên đất tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế do Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà chuyển giao như sau:

1. Tài sản đấu giá:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 74; Tờ bản đồ số: 1

- Địa chỉ: xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 195.778,5 m2 (Một trăm chín mươi lăm nghìn bảy trăm bảy mươi tám phẩy năm mét vuông)

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất nuôi trồng thủy sản;

- Thời hạn sử dụng đất đến ngày: 21/11/2027;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

b. Công trình xây dựng khác: Khu nuôi tôm công nghiệp

Hạng mục công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn (m2) hoặc công suất

 

Hình thức sở hữu

Cấp công trình

Thời hạn sở hữu

Nhà ở công nhân (1)

38,0

38,0

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà kho (2)

56,8

56,8

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà kho (3)

56,3

56,3

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Nhà ở công nhân (4)

61,0

61,0

Sở hữu riêng

Cấp 4

-/-

Ao nuôi tôm

121.727,5

121.727,5

 Sở hữu riêng

-/-

-/-

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 74, tờ bản đồ số 1, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, số 05 đường Độc Lập, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 115172 do Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 12/11/2014.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 16/12/2019 tại thửa đất số 74, tờ bản đồ số 1, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 11/12/2019 đến ngày 16/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2019 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          7. Giá khởi điểm của tài sản: 2.525.151.000 đồng. Giá khởi điểm của tài sản trên thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) không cấp hóa đơn theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014; Tiền thuê đất hàng năm, phí trước bạ công trình trên đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đăng ký tài sản và phí công chứng do người trúng đấu giá kê khai nộp theo quy định.

          8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

9. Tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 16/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/12/2019 vào tài khoản số 129000015091 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/12/2019).

b. Bước giá: 50.000.000 đồng.

10. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời hạn, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 ngày 19/12/2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567- 0913462524, Website: daugiatthue.com