Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Phong Hòa, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ; Hội trường UBND xã Điền Hòa
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 22/11/2019 tại Hội trường UBND xã Điền Hòa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Phong Hòa thuộc huyện Phong Điền như sau:

1. Tài sản đấu giá : 10 lô đất xã Phong Hòa.

* Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô.

* Khu dân cư thôn Trung Cọ: 04 lô.

* Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 03 lô.

STT

 Số lô 

 Số TBĐ

 Số TBĐ mới

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư thôn Ba Bàu Chợ: 03 lô

 

 

01

1122

5

 

300,4

Vị trí 1, khu vực 1

600.000

180.240.000

7.500.000

28.000.000

02

1123

5

 

305,7

600.000

183.420.000

7.500.000

28.000.000

03

1124

5

 

303,1

600.000

181.860.000

7.500.000

28.000.000

II

Khu dân cư thôn Trung Cọ: 04 lô  

 

 

01

147

12d cũ

71

344

Khu vực 3

85.000

29.240.000

1.200.000

5.000.000

02

186

12d cũ

71

275

85.000

23.375.000

1.000.000

4.000.000

03

187

12d cũ

71

275

85.000

23.375.000

1.000.000

4.000.000

04

188

12d cũ

71

301

85.000

25.585.000

1.000.000

4.000.000

III

Khu dân cư đất ở thôn Đức Phú: 3 lô

 

 

01

53

46a

88

300,0

Vị trí 2, tỉnh lộ 6

270.000

81.000.000

3.500.000

13.000.000

02

39

46a

88

400,0

Khu vực 3

175.000

70.000.000

3.000.000

11.000.000

03

40

46a

88

378,0

Khu vực 3

175.000

66.150.000

3.000.000

10.000.000

Tổng cộng: 10 lô đất

3.182,8

 

 

864.245.000

 

 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 19/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/11/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 017959899999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’ ngày 19 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com.