Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 19/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ; Hội trường UBND xã Điền Hòa
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 22/11/2019 tại Hội trường UBND xã Điền Hòa

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Hòa, huyện Phong Điền như sau:

1. Tài sản đấu giá: 23 lô đất Khu dân cư trung tâm xã Điền Hòa (Vị trí: Nằm ở vị trí 1, khu vực 1) và Khu dân cư nông thôn mới thôn 5 (Vị trí: vị trí 2 đường Quốc lộ 49B).  Hạ tầng (điện, nước, đường giao thông, thoát nước,...) đã được đầu tư đầy đủ, đất tương đối bằng phẳng.

STT

 Số lô 

 Số thửa

  Số TBĐ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I. Khu dân cư Trung tâm xã Điền Hòa: 20 lô đất

 

 

 

01

A09

258

21

327,1

KV1 VT1

680.000

222.428.000

9.000.000

34.000.000

02

A10

259

21

277,52

650.000

180.388.000

7.500.000

28.000.000

03

A11

260

21

274,84

650.000

178.646.000

7.500.000

27.000.000

04

A12

261

21

308,55

680.000

209.814.000

9.000.000

32.000.000

05

A08

262

21

263,14

600.000

157.884.000

7.000.000

25.000.000

06

A13

263

21

263,14

600.000

157.884.000

7.000.000

25.000.000

07

A07

264

21

262,8

KV1 VT1

600.000

157.680.000

7.000.000

25.000.000

08

A14

265

21

262,8

600.000

157.680.000

7.000.000

25.000.000

09

A06

266

21

262,46

600.000

157.476.000

7.000.000

25.000.000

10

A15

267

21

262,46

600.000

157.476.000

7.000.000

25.000.000

11

A05

268

21

262,12

600.000

157.272.000

7.000.000

25.000.000

12

A16

269

21

262,12

600.000

157.272.000

7.000.000

25.000.000

13

A04

270

21

261,78

600.000

157.068.000

7.000.000

25.000.000

14

A17

271

21

261,78

600.000

157.068.000

7.000.000

25.000.000

15

A03

272

21

261,44

600.000

156.864.000

7.000.000

25.000.000

16

A18

273

21

261,43

600.000

156.858.000

7.000.000

25.000.000

17

A01

274

21

268,53

680.000

182.600.400

7.500.000

28.000.000

18

A02

275

21

239,57

650.000

155.720.500

7.000.000

24.000.000

19

A19

276

21

244,3

650.000

158.795.000

7.000.000

24.000.000

20

A20

277

21

273,12

680.000

185.721.600

7.500.000

28.000.000

II. Khu dân cư nông thôn mới thôn 5: 03 lô 

 

 

 

01

 

357

20

310,7

Vị trí 2 đường Quốc lộ 49B

450.000

139.815.000

5.500.000

21.000.000

02

 

358

20

324,3

450.000

145.935.000

6.000.000

22.000.000

03

 

359

20

312,1

450.000

140.445.000

6.000.000

21.000.000

Tổng cộng: 23 lô đất

6.308,1

 

 

 3.788.790.500

 

 

 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 19/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 21/11/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 017959899999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ngày 19 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 00’ đến 11 giờ 30’ ngày 19 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 22 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com.