Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô Phuộc xe máy hiệu LIKO, Quạt gió máy vi tính hiệu KAMYAMASUKI, Đồng hồ đo điện hiệu DEREE (Đội QLTT số 3)
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/05/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 24/05/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội Quản lý thị trường số 3 chuyển giao như sau:

1.      Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Tỷ lệ chất lượng CL(%)

Thành tiền

(đồng)

1

Phuộc xe máy hiệu LIKO

Cái

20

12.000

 

240.000

2

Quạt gió máy vi tính hiệu KAMYAMASUKI

Cái

20

8.800

 

176.000

3

Đồng hồ đo điện hiệu DEREE

Cái

10

88.0000

 

880.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.296.000

Bằng chữ: một triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng.

      2. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện hoặc tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính số: 027163/QĐ-TTTH ngày 04/01/2017; Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 042356/BB-TTTV ngày 04/01/2017; Biên bản định giá tang vật, phương tiện số 23/BB-ĐGTV ngày 03/5/2019 (Lần thứ 5) của Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Thừa Thiên Huế.  

3.      Cơ quan có tài sản đấu giá: Đội Quản lý thị trường số 3.

4.   Nơi có tài sản đấu giá: Kho của Đội quản lý thị trường số 3. Địa chỉ: 07 Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem trong giờ hành chính vào ngày 16; 17/5/2019 tại Kho của Đội Quản lý thị trường số 3 tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 07 Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ. Người tham gia đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.                                  

       6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 21/5/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.                                                                                                                     

       7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.296.000 đồng (Một triệu hai trăm chín mươi sáu ngàn đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

       8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng).

       9. Tiền đặt trước: 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính từ ngày 21/5/2019 đến 17 giờ ngày 23/5/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

      10. Bước giá: 20.000 đồng (Hai mươi ngàn đồng).

      11. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

       a. Thời gian: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá cho đến 17 giờ 00 ngày 21/5/2019. Địa điểm tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

        b. Cách thức, điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

       12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

       a. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

       b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

       13. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 24/5/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

      Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com