Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Xe ôtô Hyundai Avante 05 chỗ ngồi
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 08/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 11/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá xe ôtô, tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Xe ôtô Hyundai Avante 05 chỗ ngồi, biển số 75A-010.33, số máy 4FCBU-382687, số khung BBCN-002549, giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô số 001239 ngày 03/02/2012 đứng tên Công ty TNHH MTV thương mại Phúc Đức, đăng ký lần đầu ngày 03/02/2012.

2. Nơi có tài sản đấu giá: tại kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 04 và 05/11/2019 tại kho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

4. Giá khởi điểm của tài sản: 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu đồng). Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí và lệ phí khác theo quy định.

5. Tiền đặt trước: 28.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 06/11/2019 đến 17 giờ 00 ngày 08/11/2019 vào tài khoản số 40092010027220 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 11/11/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.