Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá Khu nhà, đất tại Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản,
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 27/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế  tổ chức đấu giá tài sản  như sau:

1. Tài sản đấu giá: Khu nhà, đất tại Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế với đặc điểm như sau:

a. Thửa đất:

- Thửa đất số: 728; Tờ bản đồ số: 23

- Địa chỉ: Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế

- Diện tích: 126,0 m2 (Một trăm hai mươi sáu mét vuông).

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị: 126,0 m2; Thời hạn sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (Nhận chuyển nhượng).

b. Nhà ở:

- Địa chỉ: Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế

- Diện tích xây dựng: 81,2 m2, diện tích sàn: 259,5 m2

- Kết cấu: Tường, khung, sàn bê tông cốt thép, số tầng: 03.

(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 808224 do UBND thành phố Huế cấp ngày 09/01/2013).

          2. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 728, tờ bản đồ số 23; Địa chỉ: Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

          3. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BL 808224 do UBND thành phố Huế cấp ngày 09/01/2013; Bản án số 07/2019/KDTM-ST ngày 05/9/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Huế; Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 231/QĐ-CCTHADS ngày 07/11/2019 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản về việc thỏa thuận thi hành án ngày 02/01/2020; Biên bản về việc thỏa thuận thi hành án ngày 02/01/2020.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

5. Giá khởi điểm của tài sản: 5.700.000.000 đồng. Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế khác, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

6. Bước giá: 50.000.000 đồng. Được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 24/02/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 27/02/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com