Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch thôn Đông A, Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 14/12/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Lương
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 17/12/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Lương

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch thôn Đông A, thôn Giang Trung,  xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất bán đấu giá

1. Tổng số lô đất đấu giá: 12 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch thôn Đông A, Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích, thời hạn sử dụng đất: Đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

II. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước và bước giá

1. Mức giá tối thiểu, tiền đặt trước

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối

thiểu (đồng/m2)

Thành tiền               (đồng/lô)

Tiền đặt trước        (đồng/lô)

     A. Thôn Đông A

 

 

 

1

607

200,0

Khu vực 3

250.000

50.000.000

 

9.000.000

2

608

200,0

250.000

50.000.000

3

609

200,0

250.000

50.000.000

     B. Thôn Giang Trung

 

 

 

4

600

245,5

Khu vực 3

250.000

61.375.000

12.000.000

5

601

245,5

250.000

61.375.000

6

596

200,0

250.000

50.000.000

 

 

 

 

9.000.000

7

597

200,0

250.000

50.000.000

8

598

200,0

250.000

50.000.000

9

599

200,0

250.000

50.000.000

10

602

200,0

250.000

50.000.000

11

603

200,0

250.000

50.000.000

12

604

200,0

 

250.000

50.000.000

Tổng cộng: 12 lô đất

 

622.750.000

 

 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Thôn Đông A, Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 16/12/2018 tại vị trí các lô đất thuộc thôn Đông A, thôn Giang Trung, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Lương.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo này đến 16 giờ 30 ngày 14/12/2018 và nộp vào tài khoản số: 55110002429999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 16 giờ 30 ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND xã Phú Lương.

          - Từ 13 giờ 00 đến 16 gờ 30 ngày 14/12/2018 tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 17/12/2018 tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Vang, điện thoại: 0234.3958780; UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang