Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phong Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/11/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ; Hội trường UBND xã Phong Hiền
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 21/11/2019 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền như sau:

1. Tài sản đấu giá: 30 lô đất Khu dân cư thôn Hiền Lương; Vị trí: Khu vực 2- vị trí 1; tổng diện tích: 8.211,90 m2

 

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số tờ bản đồ

 Diện tích

(m2)

 Khu vực, vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

Lô 1

213

81

237,10

Vị trí 1

Khu vực 2

400.000

94.840.000

4.000.000

15.000.000

2

Lô 2

214

81

240,40

440.000

105.776.000

5.000.000

16.000.000

3

Lô 3

215

81

244,00

440.000

107.360.000

5.000.000

17.000.000

4

Lô 4

380

82

244,20

440.000

107.448.000

5.000.000

17.000.000

5

Lô 5

381

82

199,00

400.000

79.600.000

4.000.000

12.000.000

6

Lô 6

382

82

199,50

400.000

79.800.000

4.000.000

12.000.000

7

Lô 7

383

82

284,00

400.000

113.600.000

5.000.000

18.000.000

8

Lô 8

384

82

278,20

400.000

111.280.000

5.000.000

17.000.000

9

Lô 1

385

82

301,60

440.000

132.704.000

6.000.000

20.000.000

10

Lô 2

386

82

300,90

400.000

120.360.000

5.000.000

19.000.000

11

Lô 3

387

82

269,20

400.000

107.680.000

5.000.000

17.000.000

12

Lô 7

391

82

285,30

400.000

114.120.000

5.000.000

18.000.000

13

Lô 8

392

82

272,90

Vị trí 1

Khu vực 2

440.000

120.076.000

5.000.000

19.000.000

14

Lô 9

393

82

284,80

440.000

125.312.000

5.000.000

19.000.000

15

Lô 10

394

82

269,40

400.000

107.760.000

5.000.000

17.000.000

16

Lô 11

395

82

278,60

400.000

111.440.000

5.000.000

17.000.000

17

Lô 13

397

82

256,60

440.000

112.904.000

5.000.000

17.000.000

18

Lô 14

398

82

257,10

400.000

102.840.000

5.000.000

16.000.000

19

Lô 15

399

82

257,90

400.000

103.160.000

5.000.000

16.000.000

20

Lô 1

401

82

335,50

400.000

134.200.000

6.000.000

21.000.000

21

Lô 2

402

82

286,80

400.000

114.720.000

5.000.000

18.000.000

22

Lô 3

403

82

377,70

400.000

151.080.000

6.000.000

23.000.000

23

Lô 4

404

82

273,30

400.000

109.320.000

5.000.000

17.000.000

24

Lô 5

405

82

267,40

400.000

106.960.000

5.000.000

17.000.000

25

Lô 6

406

82

296,00

400.000

118.400.000

5.000.000

18.000.000

26

Lô 7

407

82

259,60

400.000

103.840.000

5.000.000

16.000.000

27

Lô 8

408

82

297,20

400.000

118.880.000

5.000.000

18.000.000

28

Lô 9

409

82

291,20

400.000

116.480.000

5.000.000

18.000.000

29

Lô 10

410

82

282,00

400.000

112.800.000

5.000.000

17.000.000

30

Lô 11

411

82

284,50

400.000

113.800.000

5.000.000

18.000.000

Tổng cộng: 30 lô đất

8.211,90

 

 

 

3.358.540.000

 

 

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ 200.000.000 đồng trở xuống.

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước từ ngày 18/11/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/11/2019 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 017959899999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

4. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 18 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 18 tháng 11 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 21 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com.