Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư mới Hói Đen (thôn Thủ Lễ 2) xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Quảng Điền
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 21/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản , Hội trường UBND xã Quảng Phước
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 24/10/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Phước
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư mới Hói Đen (thôn Thủ Lễ 2) xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, như sau:

1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

TT

Số thửa

Diện tích (m2)

Khu vực/ Vị trí

Giá đất cụ thể   (đồng/m2)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

 

Khu dân cư mới Hói Đen, tờ bản đồ số 19, Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 30/10/2018

1

T1088

292,98

Khu vực 1, vị trí 1; đường quy hoạch 9,5m, mặt đường đất 3,5m

800.000

234.384.000

7.000.000

24.000.000

2

T1089

275,09

800.000

220.072.000

7.000.000

24.000.000

3

T1090

257,21

800.000

205.768.000

6.000.000

24.000.000

4

T1091

239,33

800.000

191.464.000

6.000.000

24.000.000

5

T1092

221,45

800.000

177.160.000

5.000.000

24.000.000

6

T1093

203,57

800.000

162.856.000

5.000.000

24.000.000

7

T1094

222,50

800.000

178.000.000

5.000.000

24.000.000

8

T1095

290,36

Khu vực 1, vị trí 1; đường quy hoạch 16,5m và 9,5m, mặt đường đất 3,5m

1.100.000

319.396.000

10.000.000

24.000.000

9

T1096

267,98

1.100.000

294.778.000

9.000.000

24.000.000

10

T1097

295,90

Khu vực 1, vị trí 1; đường quy hoạch 16,5m, mặt đường đất 3,5m

1.000.000

295.900.000

9.000.000

24.000.000

Tổng cộng 10 lô đất

 

 

2.279.778.000

 

 

(Giá khởi điểm là giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 21/10/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 21/10/2019 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 24/10/2019 tại Hội trường UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên, không hạn chế số vòng.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền.