Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá lô rựu ngoại các loại do Công an Kinh tế tỉnh chuyển giao
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:00 18/12/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 21/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 49 Phạm Văm Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế về việc đề nghị tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu như sau:

1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

Rượu Macallan 700ml (Product of Scotland)

 

Chai

22

800.000

17.600.000

2

Rượu Glenfiddich 18 750ml (Product of Scotland)

18

1.000.000

18.000.000

3

Rượu Glenlivet 18 (Product of Scotland)

04

1.000.000

4.000.000

4

Rượu Beluga 01 lit (Product of Russia)

10

800.000

8.000.000

5

Rượu Hibiki 700ml (Product of Japan)

22

1.000.000

22.000.000

6

Rượu Bailey­’s 750ml (Product of Ireland)

58

250.000

14.500.000

7

Rượu Jim Beam Honey  700ml (Product of Spain)

16

250.000

4.000.000

8

Rượu Jim Beam Double Oak  750ml (Product of Purchase)

16

250.000

4.000.000

9

Rượu Passpost Scotch 1lit (Product of Scotland)

58

250.000

14.500.000

10

Rượu Miori 700ml (Product of USA)

298

250.000

74.500.000

 

Tổng cộng:

 

522

 

181.100.000

 

2. Nơi có tài sản đấu giá: tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 49 Phạm Văm Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

3. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm số 1401/QĐ-TTTVPT ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên định giá tài sản và bảng kê chi tiết giá trị tài sản ngày 15/11/2018 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 17 và 18/12/2018, tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 49 Phạm Văm Đồng, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

6. Giá khởi điểm của tài sản: 181.100.000 đồng (Một trăm tám mươi mốt triệu một trăm nghìn đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước Từ ngày 18 tháng 12 năm 2018 đến 16 giờ 00 ngày 20 tháng 12 năm 2018 nộp vào tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

c. Bước giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 16 giờ 00 ngày 18/12/2018, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp không hạn chế số vòng cho đến khi không có người yêu cầu đấu giá tiếp người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com