Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất Khu quy hoạch tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 16:30 15/01/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 18/01/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phú Đa
File thông báo đính kèm

Được sự nhất trí của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Vang, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu quy hoạch tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Vị trí, đặc điểm, quỹ đất đấu giá:

1. Tổng số lô đất đấu giá: 12 lô đất.

2. Vị trí: Khu quy hoạch tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Mục đích sử dụng đất: Đất ở, thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo quy hoạch chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và nơi có tài sản đấu giá:

1.      Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm và tiền đặt trước:

Số
TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá tối thiểu (đồng/m2)

Thành tiền               (đồng/m2)

Tiền đặt trước        (đồng/lô)

 
 

1

228

182

Vị trí 1, Tuyến đường trục chính Lương Viện - Viễn Trình

350.000

63.700.000

11.000.000

 

2

229

217

350.000

75.950.000

 

3

230

238

350.000

83.300.000

 

4

231

192

350.000

67.200.000

 

5

232

157

250.000

39.250.000

6.000.000

 

6

233

157

250.000

39.250.000

 

7

234

157

250.000

39.250.000

 

8

235

157

250.000

39.250.000

 

9

236

157

250.000

39.250.000

 

10

237

157

250.000

39.250.000

 

11

238

157

250.000

39.250.000

 

12

239

157

250.000

39.250.000

 

Tổng cộng: 12 lô đất

 

604.150.000

 

 
 

(Mức giá tối thiểu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo quy định).

2. Bước giá: Từ 2% đến 10% giá khởi điểm tính trên m2 đất và được công bố tại cuộc đấu giá; Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

3. Nơi có tài sản đấu giá: Tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 17/01/2019 tại vị trí các lô đất thuộc tổ dân phố Viễn Trình, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 15/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND thị trấn Phú Đa.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:         

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước theo quy định tại điểm 1 mục II Thông báo đấu giá này từ ngày 15/01/2019 đến 11 giờ 00 ngày 17/01/2019 và nộp vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá:

- Từ ngày niêm yết tài sản đến 16 giờ 30 ngày 15/01/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang và UBND thị trấn Phú Đa.

- Từ 13 giờ 00 đến 16 gờ 30 ngày 15/01/2019 tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước tại Hội trường UBND thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

          c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 18/01/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang; điện thoại: 0234.3958780 hoặc UBND thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang