Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá: 02 xe tải thùng inox phủ bạt DONGFENG EQ1298VJ/HH-TML.L315
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/07/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án như sau:

1.   Tài sản đấu giá: 02 xe tải thùng inox phủ bạt DONGFENG EQ1298VJ/HH-TML.L315, biển số: 75C-074.50 và biển số: 75C-073.03 đang lưu giữ tại cây xăng Lộc Phước, thôn Dưỡng Mong, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.   Giá khởi điểm: 1.603.145.455 đồng.

3. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, với điều kiện có đơn đăng ký đấu giá tài sản, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 7năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế