Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Lộc
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 30/07/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 09:00 02/08/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án như sau:

I. Tài sản, nơi có tài sản và hồ sơ, giá khởi điểm tài sản, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá:

1.   Tài sản đấu giá, nơi có tài sản: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 495391 ngày 04/10/2013 của UBND huyện Phú Lộc, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01047 với đặc điểm như sau:

a.   Thửa đất:

-       Thửa đất số 225, tờ bản đồ số 12.

-       Địa chỉ: khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

-       Diện tích: 133 m2 (bằng chữ: Một trăm ba mươi ba mét vuông).

-       Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

-       Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

-       Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

b.   Nhà ở: -/-

c.   Công trình xây dựng khác: -/-.

d.   Rừng sản xuất là rừng trồng: -/-.

e.   Cây lâu năm: -/-.

f.    Ghi chú: Trong đó có 58,1 mét vuông đất thuộc hành lang bảo vệ ATGT Đường sắt.

Số TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

CLCL

Thành tiền (đồng)

I

Quyền sử dụng đất

 

 

 

537.595.800

1

Đất ở tiếp giáp đường Lý Thánh Tông – Quốc lộ 1A, tổ dân phố 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm ngay trung tâm thị trấn Phú Lộc, thuộc thửa đất số 255, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặt tiền đường Lý Thánh Tông – Quốc lộ 1A hướng Tây Nam rộng 6,2m, mặt hướng Đông Nam sâu 21,5m tiếp giáp thửa đất ông Bính, mặt hướng Đông Bắc rộng 6,2m giáp chân đường sắt, mặt hướng Tây Bắc sâu 21,62m tiếp giáp thửa đất ông Muốn

m2

133

 

 

a

Phần diện tích đất ngoài chỉ giới quy hoạch

m2

74,9

 

 

b

Phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt

m2

58,1

 

 

II.

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

 

1.061.077.000

1

Nhà ở 02 tầng và 01 tầng hầm móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch sơn silicat, của đi chính 01 bộ cửa gỗ 2 cánh, cửa số có 02 bộ cửa gỗ 2 cánh và 01 bộ cửa chớp khung nhôm kính, nền nhà láng xi măng, kết cấu đỡ mái gỗ, mái nhà lợp tôn sóng màu, mái hiên lợp fibro xi măng

m2

313,8

 

 

a

Tầng hầm có 03 phòng: Móng cột BTCT, móng tường xây gạch, khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, mái BTCT là sàn tầng 1, cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang xây gạch

m2

104,6

75%

 

b

Tầng 1 có 04 phòng: Khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, của pano gỗ nhóm 2 kính có khung ngoại (01 bộ cửa đi 4 cánh, 01 bộ cửa đi 2 cánh, 01 bộ cửa sổ 4 cánh, 04 bộ cửa sổ 1 cánh, 01 bộ cửa đi nhà vệ sinh), cầu thang BTCT, bậc cấp cầu thang xây gạch ốp đá granit, lan can cầu thang gỗ nhóm 2, nền lát gạch men, mái BTCT là sàn tầng 2

m2

104,6

80%

 

c

Tầng 2 có 02 phòng: Khung cột BTCT, tường xây gạch sơn silicat, cửa pano gỗ nhóm 2 kính có khung ngoại (02 bộ cửa đi 1 cánh, 01 bộ cửa đi 2 cánh, 01 bộ cửa 4 cánh, 05 bộ cửa sổ 2 cánh, 01 bộ cửa sổ 1 cánh), nền lát gạch men, xà gồ gỗ, mái lợp tôn sóng màu, trần lambris gỗ

m2

104,6

80%

 

2

Mái che trụ BTCT, kèo và xà gồ gỗ, bao che khung sắt hộp và lưới thép B40, nền láng xi măng, mái lợp tôn

m2

20,4

70%

 

3

Trụ cổng xây gạch có gờ chỉ, sơn silicat

m3

1

 

 

 

Trụ cổng xây gạch có gờ chỉ

m3

1

70%

 

 

Sơn silicat

m3

8

40%

 

4

Tường rào xây gạch có khe thoáng, sơn silicat

m2

3,2

 

 

 

Tường rào xây gạch có khe thoáng

m2

3,2

70%

 

 

Sơn silicat

m2

6,4

40%

 

5

Tường rào xây gạch kính, sơn silicat

m2

9,5

70%

 

 

Tường rào xây gạch kính

m2

9,5

70%

 

 

Sơn silicat

m2

19

40%

 

 

Tổng cộng

 

 

 

1.598.672.800

 

          Ghi chú: Nhà cửa, vật kiến trúc (Nhà ở 02 tầng và 01 tầng hầm diện tích xây dựng 313,8 m2) có liên quan chưa được đăng ký quyền sử hữu nhà ở, quyền sử dụng

          * Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.598.672.800 đồng (Một tỷ, năm trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi hai nghìn tám trăm đồng).

(Giá khởi điểm trên là giá trị quyền sử dụng đất, nhà cửa tại thửa đất số 255, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản). Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

3. Hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 495391 ngày 04/10/2013 của UBND huyện Phú Lộc, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CH01047.

4. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc (đại diện Chấp hành viên), địa chỉ: 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, bước giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại thửa đất số 225, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Khu vực 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 24/7/2019 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 25, 26 tháng 7 năm 2019.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 30/7/2019 đến 17 giờ 00 ngày 01/8/2019; Và nộp vào Tài khoản số: 0179 5989 9999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế; Hoặc Tài khoản số: 470000 1450 6666 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế; Hoặc tài khoản số: 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế; Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá tài sản (Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 01/8/2019).

c. Bước giá (Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề) là: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu đấu giá

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Về tài chính để tham gia đấu giá; Có năng lực hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật; Cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành với cách thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

          III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ 00 ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc; Địa chỉ: 174 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức đấu giá, số vòng, phương thưc đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Không hạn chế số vòng đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc