Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/05/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 26/05/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

a. Tài sản đấu giá: 18 lô đất khu xen ghép TDC5 thuộc Khu A, đô thị mới An Vân Dương, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích mỗi lô đất: Từ 95,0 m2 đến 191,5 m2; Chi tiết theo file đính kèm

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở; Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

b. Giá khởi điểm: Từ 2.432.057.000 đồng/lô đến 5.074.750.000 đồng/lô.

c. Tiền đặt trước: Từ 486.411.000 đồng/lô đến 1.014.950.000 đồng/lô.

2. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 23/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 26/5/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.