Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá quyền sử dụng đất TDP Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 04/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 07/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 663.2, tờ bản đồ số: 03 (thửa số: 294, tờ bản đồ số: 28 theo Bản vẽ hiện trạng nhà, đất số 170 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Huế lập ngày 13/01/2023), địa chỉ thửa đất: TDP Ngọc Anh, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 100,0 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở. Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

  1. Giá khởi điểm: 1.008.280.000 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến hết ngày 04 tháng 12 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 15 giờ 00 ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.