Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá cho thuê có thời hạn khu đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, thành phố Huế
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Cho thuê có thời hạn khu đất thực hiện đầu tư dự án Khu dịch vụ cao cấp bên bờ sông Hương tại số 05 Lê Lợi, thành phố Huế.

- Diện tích khu đất đấu giá: 8.012,3 m2.

- Mục đích sử dụng khu đất đấu giá: Đất thương mại dịch vụ.

- Hình thức, thời hạn sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm; Thời hạn cho thuê 10 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 823.985.000 đồng/năm.

3. Tiền đặt trước: 164.797.000 đồng.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 và không thuộc trường hợp người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất đấu giá, đúng quy hoạch; thực hiện dự án theo đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư, tuân thủ thực hiện các thủ tục liên quan pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định hiện hành; chấp nhận quy chế cuộc đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đấu giá tài sản đến 16 giờ 00 ngày 25/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 28/12/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3501567, hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoai: 0234.3898926./.