Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/03/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 30/03/2023 tại Hội trường UBND xã Phú Lương
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tài sản, vị trí, số lô đất: 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Vĩnh Lương Khê, xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Diện tích: Từ 122,5 m2 đến 187,0 m2/lô; Mục đích sử dụng: Đất ở, Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

2. Giá khởi điểm: 7.200.000 đồng đến 7.500.000 đồng/m2.

3. Tiền đặt trước: Từ 175.000.000 đồng đến 270.000.000 đồng/lô.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 27/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 27/3/2023 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận hồ sơ tại UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30/3/2023 tại Hội trường UBND xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế, điện thoại 0234.3501567./.