Trang chủ Rao vặt

TẠM DỪNG VIỆC ĐẤU GIÁ

03/08/2020
THÔNG BÁO:
Ngày 07/7/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế có các thông báo đấu giá quyền sử dụng đất số 1273/TB-ĐGTS, 1275/TB-ĐGTS, 1277/TB-ĐGTS về việc đấu giá quyền sử dụng đất (61 lô đất) tại các xã: Điền Lộc, Điền Môn, Điền Hương, Phong Hòa, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid - 19 và sau khi thống nhất với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền; Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh xin thông báo:
1. Tạm dừng việc thu nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo 03 thông báo trên.
2. Việc tổ chức đấu giá lại, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thông báo công khai theo quy định.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người tham gia đấu giá được biết./.