Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Troper, biển số 75A-001.10, 07 chỗ ngồi, số máy: 225717, số khung: JACUBS25G47100196, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam và đưa vào sử dụng tháng 5 năm 2005
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/01/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 21/01/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá  xe ô tô thanh lý như sau:

  1. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô thanh lý, chi tiết tài sản như sau:

- Xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Troper, biển số 75A-001.10, 07 chỗ ngồi, số máy: 225717, số khung: JACUBS25G47100196, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam và đưa vào sử dụng tháng 5 năm 2005, thể tích làm việc động cơ: 3165 cm3.

- Tình hình thực tế xe: Trong quá trình sử dụng xe hay hư hỏng, phải sửa chữa thường xuyên, hiện xe vẫn hư hỏng một số bộ phận có liên quan đến hệ thống máy bị chảy dầu, hệ thống điều hòa bị hỏng, côn mòn, số km đã sử dụng thực tế: 267.553 km.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản: Quyết định số 403-QĐ/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thanh lý xe ô tô; Đăng ký xe ô tô số 009814 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 15/11/2013, đăng ký lần đầu ngày 13/10/2005; Giấy chứng nhận kiểm định số KD-7380535 do Cơ sở Kiểm định số 2 – Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 24/6/2021; Biên bản xác định giá trị xe ô tô nhãn hiệu Isuzu Troper, biển số 75A-001.10 do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý ngày 01/12/2021 của Hội đồng định giá tỉnh Thừa Thiên Huế;

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá và tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 110.000.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản và chi phí sang tên đổi chủ.

b. Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 18 tháng 01 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 20 tháng 01 năm 2022 nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Khách hàng nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp.

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Khách hàng đến nhận lại tiền đặt trước sau thời hạn trên hoàn toàn tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và không được khiếu nại về việc này. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  1. Bước giá: 2.000.000 đồng.
  2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 11, 12 tháng 01 năm 2022 tại Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 54 Hùng Vương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 10/01/2022.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày ra niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 18 tháng 01 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 18 tháng 01 năm 2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 21 tháng 01 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên, đấu giá không hạn chế số vòng trả giá được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản nói trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567.