Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero, biển số 75C-3679, 07 chỗ ngồi, sản xuất tại Việt Nam năm 1998, đưa vào sử dụng năm 1998, số máy 6G72DR5836, số khung RLA00V43WW1000005, thể tích làm việc của động cơ 2972 (cm3­).
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/09/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật – Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi Trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Xe ô tô con nhãn hiệu Mitsubishi, số loại Pajero, biển số 75C-3679, 07 chỗ ngồi, sản xuất tại Việt Nam năm 1998, đưa vào sử dụng năm 1998, số máy 6G72DR5836, số khung RLA00V43WW1000005, thể tích làm việc của động cơ 2972 (cm).

  2. Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng.
  3. Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp đơn, hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 23 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.