Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc tại Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn Huyện Phú Vang
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 25/08/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 28/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà cửa, vật kiến trúc tại: Thửa đất số: 16; Tờ bản đồ số: 41; Địa chỉ: Thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hạng mục

công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

   Diện tích sàn hoặc        công suất

 

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Nhà làm việc (1)

205,52

205,52

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà ăn (2)

207

207

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà chế biến (3)

420

420

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Kho lạnh (4)

180

180

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để máy điện (5)

62,56

62,56

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà để than (6)

28

28

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2007

-/-

Nhà xưởng (7)

487,2

487,2

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

Cấp 4

01

2012

-/-

2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Vang.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 829073 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27/5/2013; Quyết định về việc cưỡng chế, kê biên số 01/QĐ-CCTHADS ngày 03/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang; Chứng thư thẩm định giá số 159/CTTĐG-CNHUE ngày 31/01/2018 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

          3. Giá khởi điểm của tài sản: 1.543.989.325 đồng.

          Trong đó: Thuế giá trị gia tăng được tính theo quy định hiện hành; Phí trước bạ tài sản (nếu có) và các chi phí liên quan đến việc thu hồi, tháo dỡ, di dời tài sản do người trúng đấu giá chịu.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 25/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 161000279934 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 4009201002722 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Nam Sông Hương Thừa Thiên Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản  hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/8/2020).

c. Bước giá: 10.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá     Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 25/8/2020 tại Công ty Cổ phần Thủy sản Phú Thuận An, thôn Tân Cảng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Vang hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào các ngày 18 và 19 tháng 8 năm 2020, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 17/8/2020.

 Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 25/8/2020 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 28/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com