Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: M05, tờ bản đồ KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích: 230,0 m2. (Giá khởi điểm: 9.167.500.000 đồng)
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TP Huế
Hình ảnh
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 27/05/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 10:00 30/05/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
File thông báo đính kèm

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) – Chi nhánh Miền Trung và Tây Nguyên phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thửa đất số: M05, tờ bản đồ KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Lịch Đợi giai đoạn 2, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  với diện tích: 230,0 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  1. Giá khởi điểm: 9.167.500.000 đồng.

  2. Tiền đặt trước: 1.300.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 27/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 ngày 30/5/2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567./.