Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá xe ô tô, loại xe tải có mui, nhãn hiệu SYMT880, số loại SC1-A2 màu sơn vàng, biển số: 75C-043.62, số máy SVMGAA003916, số khung 25GLEV200843, đăng ký lần đầu ngày 09/3/2015, đã qua sử dụng.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/06/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 15/06/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tên tài sản đấu giá: 01 xe ô tô, loại xe tải có mui, nhãn hiệu SYMT880, số loại SC1-A2 màu sơn vàng, biển số: 75C-043.62, số máy SVMGAA003916, số khung 25GLEV200843, đăng ký lần đầu ngày 09/3/2015, đã qua sử dụng.

Nơi có tài sản đấu giá: Tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Da, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính vào các ngày 06 và 07 tháng 6 năm 2023 tại nơi có tài sản; Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 05/6/2023 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến hết ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 47.040.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng) Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí theo quy định; chưa bao gồm chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 12/6/2023 đến ngày 14/6/2023 và nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. Nội dung ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô, biển số: 75C-043.62.

d. Bước giá: 500.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 6 năm 2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu trả giá và buổi công bố giá; được Trung tâm giới thiệu tài sản đấu giá, nhắc lại giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.