Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Corolla GLI, biển số 75C-0691, 05 chỗ ngồi, số máy: 4A-J034726; số khung: AE111-9572063; thể tích làm việc của động cơ: 1587 cm3, sản xuất tại Việt Nam năm 2000, đưa vào sử dụng ngày 25/12/2000.
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 23/08/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 26/08/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thanh lý như sau:

1.   Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Thanh lý xe ô tô hiệu Toyota, số loại: Corolla GLI, biển số 75C-0691, 05 chỗ ngồi, số máy: 4A-J034726; số khung: AE111-9572063; thể tích làm việc của động cơ: 1587 cm3, sản xuất tại Việt Nam năm 2000, đưa vào sử dụng ngày 25/12/2000.

Tình hình thực tế xe: Xe sản xuất năm 2000 tính đến nay đã được 22 năm, trong quá trình sử dụng xe hay hư hỏng, phải sửa chữa thường xuyên, số km sử dụng thực tế 337.161 km, chất lượng còn lại 20%.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại Sở Công thương, địa chỉ 02 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 16 và 17 tháng 8 năm 2022 tại Sở Công thương, địa chỉ 02 Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 82.000.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản và chi phí sang tên đổi chủ.

5. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 23 tháng 8 năm 2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 8 năm 2022 và nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền ghi: <Họ tên người tham gia đấu giá> nộp tiền đặt trước đấu giá xe  ô tô hiệu Toyota, số loại: Corolla GLI, biển số 75C-0691.

c. Bước giá: 2.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 8 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên với trình tự quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 25 tháng 8 năm 2022.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế./.