Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thửa đất số 93; tờ bản đồ số: 30 (Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 15:00 04/02/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất:

- Thửa đất số: 93; tờ bản đồ số: 30.

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 1113,5 m2 (Một nghìn một trăm mười ba phẩy năm mét vuông).

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở: 60,0 m2, - Đất trồng cây lâu năm: 1053,5 m2.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở: Lâu dài, - Đất trồng cây lâu năm: 50 năm kể từ ngày 22/4/2014.

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 933869 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy cấp ngày 03/9/2014.

2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số: 93; tờ bản đồ số: 30; Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 933869 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy cấp ngày 03/9/2014/2004.

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.649.000.000 đồng.

           Trong đó: Thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, phí trước bạ đất,  phí công chứng, phí đăng ký tài sản do người trúng đấu giá kê khai nộp theo quy định hiện hành; Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN và thuế GTGT (nếu có).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 300.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 01/02/2021 đến 17 giờ 00 ngày 03/02/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 03/02/2021).

c. Bước giá: 5.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 01/02/2021 tại thửa đất số: 93, tờ bản đồ số: 30; Địa chỉ thửa đất: Tổ 4, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm và Ngân hàng tổ chức, hướng dẫn xem tài sản vào các ngày 26 và 27 tháng 01 năm 2021, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 25/01/2021.

2. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 25/01/2021 đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 01/02/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 15 giờ 00 ngày 04/02/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com