Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá thanh lý 02 xe ôtô hiệu Isuzu, biển số 75C-3006 và xe ôtô hiệu Toyota Camry, biển số 75C-0919
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/09/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 08/09/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý tài sản như sau:

  1. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

TT

Tên tài sản

Tình trạng

thực tế của xe

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Bước giá (VNĐ)

1

Xe ô tô hiệu Isuzu, số loại Trooper UBS 25G; Biển số 75C-3006; Số chỗ ngồi: 07; Số máy: 164263; Số khung: JACUBS25G37100218; Sản xuất năm 2003 tại Việt Nam, đưa vào sử dụng năm 2003, thể tích làm việc của động cơ: 3165 cm3

Xe đến nay đã sử dụng 19 năm, trong quá trình sử dụng

xe hay hư hỏng, phải sửa chữa thường xuyên, số km sử dụng thực tế 272.671 km

70.000.000

14.000.000

2.000.000

2

Xe ô tô con nhãn hiệu Toyota, số loại Camry; Biển số 75C-0919; Số chỗ ngồi: 05; Số máy: 5S-4173336; Số khung: 6T153SK10V-9175660; Sản xuất năm 1997 tại Nhật Bản, đưa vào sử dụng năm 1998, thể tích làm việc của động cơ: 2164 cm3

Xe đến nay đã sử dụng 25 năm, trong quá trình sử dụng

xe hay hư hỏng,

phải sửa chữa thường xuyên, số km sử dụng thực tế 504.876 km

80.000.000

16.000.000

2.000.000

 

Tổng cộng: 2 chiếc xe

150.000.000

 

 

 

Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản và chi phí sang tên đổi chủ.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 14 Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Người có tài sản đấu giá: Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Xem tài sản đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2022 tại Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 14 Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 29/8/2022.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/xe/hồ sơ tham gia đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước tương ứn với từng xe trong giờ hành chính từ ngày 05/9/2022 đến 17 giờ 00 ngày 07/9/2022 và nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Nội dung nộp tiền ghi: nộp tiền đặt trước đấu giá xe ôtô Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Bước giá: 2.000.000 đồng/xe.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 05/9/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, dự công bố giá tại cuộc đấu giá.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và thời hạn nộp phiếu trả giá:

a. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên với trình tự quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản.

b. Thời hạn, địa điểm nộp phiếu trả giá: Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm và được Trung tâm bỏ vào thùng phiếu trong giờ hành chính kể từ ngày đăng ký tham gia đấu giá đến 11 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2022.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, công bố giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 08 tháng 9 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế, số 14 Đống Đa, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3823076./.