Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tàu cá võ thép (3.001.854.721 đồng)
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 05/12/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 08/12/2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án như sau:

1. Tài sản đấu giá: Một chiếc tàu cá vỏ thép số đăng ký TTH-91555-TS; Tên tàu: Dành 555; Công dụng: Khai thác thủy sản; Năm đóng: 2017; Mẫu thiết kế: LV286.14; Cơ quan thiết kế: Công ty CPKT và PT công nghệ HH Việt Nam và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản có trên tàu. Tài sản đang giữ tại Công ty TNHH đóng tàu Cửa Việt, địa chỉ: Khu phố 3, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

2. Giá khởi điểm của tài sản: 3.001.854.721 đồng.

3.  Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá nộp Đơn, hồ sơ đăng ký đấu giá hợp lệ theo quy định từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 05 tháng 12 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và nộp tiền đặt trước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế./.