Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản trên đất là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Thủy
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 31/07/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:00 03/08/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế tổ chức đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tài sản đấu giá: Toàn bộ tài sản trên đất là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn của Công ty Cổ phần Chế biến lâm sản Hương Giang Thừa Thiên Huế, cụ thể:

a. Thửa đất:

- Thửa đất: 401, tờ bản đồ 17;

- Địa chỉ: xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Diện tích đất: 16.479,5m2 (Mười sáu nghìn bốn trăm bảy mươi chín phẩy năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng: Riêng: 16.479,5m2; Chung: Không m2;

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh;

- Thời hạn sử dụng: Đến ngày 23/02/2060.

b. Công trình xây dựng khác: Nhà xưởng

Hạng mục

công trình

Diện tích xây dựng

(m2)

Diện tích sàn hoặc công suất

Kết cấu chủ yếu

Cấp công trình

Số tầng

Năm hoàn thành xây dựng

Thời hạn sở hữu

Xưởng làm nấm (1)

441,8

441,8

Khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Lò sấy (2)

1.105,7

1.105,7

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng sản xuất (3)

4.501,5

4.501,5

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Nhà kho (4)

474,2

474,2

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Văn phòng (5)

218,6

274,5

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng sơn (6)

652,1

652,1

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Xưởng hoàn thiện-Kho thành phẩm (7)

919,9

919,9

Tường gạch, khung BTCT, mái tôn

IV

01

2009

-/-

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727337 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/8/2012.

c. Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn: Theo Chứng thư thẩm định giá số 1746/CTTĐG - CNHUE ngày 17/10/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế.

(Chỉ đấu giá tài sản trên đất đất, không đấu giá quyền sử dụng đất, quyền thuê đất của Nhà nước).

          2. Nơi có tài sản đấu giá, cơ quan có tài sản đấu giá, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Nơi có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang, thửa đất 401, tờ bản đồ 17, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, số 78 Hùng Vương, phường Phú Nhuận, thành phố Huế.

c. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727337 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 13/8/2012; Giấy chứng nhận đăng ký tài sản đối với phương tiện, hóa đơn, chứng từ, hợp đồng kinh tế đối với thiết vị máy móc.

3. Giá khởi điểm của tài sản: 5.123.987.843 đồng.

          Giá khởi điểm trên không bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ về đất, tiền thuê đất và các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của bên có tài sản...

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng. Khách hàng nộp trong giờ hành chính từ ngày 29/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 vào tài khoản số 161000279934 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và chịu trách nhiệm về số tiền đặt trước đã nộp (Tiền đặt trước được xác định theo giấy nộp tiền hoặc chuyển tiền của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và chuyển lại cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020).

c. Bước giá: 100.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan đến tài sản:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết ngày 24/7/2020 tại Công ty Cổ phần Chế biến Lâm sản Hương Giang, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm hướng dẫn, tổ chức xem tài sản vào ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến 17 giờ 00 ngày 23/7/2020 để được hướng dẫn xem tài sản.

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 23/7/2020 đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 tại Trung tâm.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận toàn bộ thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 31/7/2020 tại Trung tâm, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Theo phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 03/8/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, Điện thoại: 0234.3501567 - 0913.465254, website: daugiatthue.com hoặc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Huế, Điện thoại: 0234 3811900./.