Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển giao 06.9
Loại đấu giá Động sản
Địa bàn TP Huế
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 20/09/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:30 23/09/2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản như sau: 

1. Tài sản đấu giá:

TT

Tên tang vật

ĐVT

S-lượng

C-lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

Đầu kim lăn

Cái

110

Mới 100%

3.000

330.000

02

Cây lăn kim hiệu ZGTS

Cây

20

Mới 100%

35.000

700.000

03

Đồng hồ đeo tay các loại

Cái

225

Mới 100%

115.000

25.875.000

04

Ốp điện thoại các loại

Cái

194

Mới 100%

5.000

970.000

05

Cáp điện thoại hiệu Remax

Sợi

10

Mới 100%

15.000

150.000

06

Kính lưng điện thoại

Cái

330

Mới 100%

5.000

1.650.000

07

Mực in loại 500ml/Chai

Chai

06

Mới 100%

80.000

480.000

08

Bộ khóa điện xe ô tô hiệu Ovi

Bộ

09

Mới 100%

450.000

4.050.000

09

Miếng dán cường lực điện thoại các loại

Cái

475

Mới 100%

5.000

2.375.000

10

Đèn chiếu sáng loại 9w hiệu Omled

Cái

08

Mới 100%

60.000

480.000

11

Đèn chiếu sáng loại 6w hiệu omled

Cái

02

Mới 100%

55.000

110.000

12

Bộ biến áp loại 200va

Bộ

01

Mới 100%

100.000

100.000

13

Dép nam

Đôi

35

Mới 100%

25.000

875.000

14

Túi xách các loại

Cái

42

Mới 100%

45.000

1.890.000

15

Giày nữ các loại

Đôi

70

Mới 100%

45.000

3.150.000

16

Dép nữ các loại

Đôi

28

Mới 100%

35.000

980.000

17

Giày thể thao hiệu NIKE

Đôi

14

Mới 100%

400.000

5.600.000

 

Tổng cộng

 

 

 

 

49.765.000

 

Nơi có tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá hiện đang lưu giữ tại kho Đội Quản lý Thị trường số 1. Địa chỉ: 126 Nguyễn Văn Linh, phường an Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản:

a. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 49.765.000 đồng. Giá khởi điểm không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 4.500.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo quy định từ ngày 20/9/2021 đến ngày 22/9/2021 và nộp tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

d. Bước giá: 500.000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 9 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên không hạn chế số vòng theo khoản 1, khoản 2 Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 23 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản đăng ký nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com