Trang chủ Thông báo đấu giá

Thông báo đấu giá

Đấu giá tài sản của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Phụng Phát tại thửa đất số 645; Tờ bản đồ số 23, địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại đấu giá Bất động sản
Địa bàn TX Hương Trà
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 18/09/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 14:30 21/09/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
File thông báo đính kèm

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Nhà cửa, vật kiến trúc, Máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ, cây cối của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Phụng Phát, tại Cụm Công nghiệp Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm: 5.783.949.000 đồng.

3. Tiền đặt trước: 1.000.000.000 đồng.

4. Thời hạn, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến hết 17 giờ 00’ ngày 18/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế với Điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định.

5. Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30 ngày 21/9/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Chi tiết liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hương Trà